HUURCONTRACT

 

Contractnummer    : Contractnummer

Baannummer : Baannummers

 

Ondergetekende verklaart te hebben gehuurd in de Apollo tennishal Aantal_banen   baan / banen op dagen van

Tijd_start uur tot Tijd_einde uur gedurende het seizoen 2018 - 2019. Huurprijs : tarief euro.

 

De baanhuurder, haar/zijn teamgenoten en haar/zijn genodigden ( hierna: “Baanhuurder c.s.”) verklaart zich tevens akkoord met de volgende

regels en verplicht zich zijn-haar medegebruiker(s) op de hoogte te stellen van deze regels, en als zodanig zijn allen hieraan onderworpen.

 

1.Bij ondertekening en terugzending van het huurcontract wordt  100 euro per baan per uur vóóruit betaald op de betaalrekening van de 

  Apollo Tennishal, IBAN  NL87 INGB 06711.13.615. Na ontvangst van uw inschrijfgeld en contract voor 17 maart 2018 is uw baan 

  gereserveerd.  Dit contract is tevens uw factuur, hou rekening met tijdige betaling van de baan .    

 

2. Het restant van de huurprijs moet worden voldaan voor 1 september 2018. Bij te late betaling kunnen extra administratiekosten in 

    rekening gebracht worden. Bij betaling per bank graag het contractnummer vermelden.  

 

3. Start seizoen is vastgesteld op 8 november 2018. Einddata seizoen is afhankelijk van contract, zie ook www.apollotennis.net 

 

4. De Apollo Tennishal is gesloten op,  1e en 2e Kerstdag en Oud en Nieuwjaarsdag en 1e en 2e   Paasdag.

    Op 27 – 30 december is de tennishal gereserveerd voor het jaarlijkse kersttoernooi. Nadere info volgt lopende het seizoen.

 

5. De huurder en de medegebruiker(s) is/zijn aansprakelijk voor schade door hen toegebracht aan het eigendom  

    van de Apollo Tennishal en aangrenzende percelen.

 

6. De baanhuurder c.s. verplicht zich de tennisbaan niet eerder te betreden dan de afgesproken tijd en op tijd te verlaten.

 

7. Het dragen van correcte tenniskleding en tennisschoenen met (bij voorkeur) gladde zool is verplicht (voor uw eigen       

    veiligheid). Om straatvuil op het tapijt te voorkomen gelieve uw schoenen in de kleedkamer aan te trekken.

 

8.  Op voorschrift van de brandweer en overheid geldt een rookverbod in de gehele Apollo Tennishal.

 

9.  De baanhuurder c.s. is bij afwezigheid verplicht de verhuurder hiervan op de hoogte te brengen. De verhuurder kan via het online 

     reserveringssysteem de vrijgevallen baan optimaal benutten en verhuren. Inkomsten uit deze zijn voor rekening verhuurder. 

 

10. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of schade toegebracht aan de  

       gebruiker(s) ontstaan tijdens het verblijf in de Apollo Tennishal of op de terreinen rondom.

 

11. De verhuurder neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor schade aan of vermissing van meegebrachte 

       auto’s, rijwielen of andere goederen of eigendommen.

 

12. De verhuurder heeft gedurende het seizoen het recht één keer de baan te verhuren voor andere doeleinden, 

       b.v. het houden van een toernooi.

 

13. Onderverhuur is niet toegestaan. Bij niet opkomen van de huurder is de baan ter beschikking van de 

       verhuurder. 

 

14. Bij het zich niet houden aan bovengenoemde regels heeft de verhuurder het recht de huur met onmiddellijke 

       ingang op te zeggen. Teruggave van betaalde huur vindt dan niet plaats.

 

15. Het annuleren van uw gereserveerde baan na 1 mei 2018 geeft geen recht op restitutie van de baanhuur. 

 

Heemstede,  20 februari  2018 ………………………………….2018

 

De verhuurder van de Apollo Tennishal Handtekening huurder, Recent E-mail  adres & GSM hoofdcontractant

Y.J. van Gorkom ……………………… ………………………………………….…………